top of page

Projectes CampusRom

Aquests són els projectes que tenim actualment en curs tant

a nivell nacional i internacional:

Athletics: Section Title
RomExcellence22. L'èxit del Poble Gitano.

Departament de Drets Socials (Generalitat de Catalunya)

Subvencions per a projectes i activitats a entitats 2022 (convocatòria ordinària) (COSPE 2022)

Línia de subvenció: Línia F. Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l'associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano.

Acció subvencionable: F.4 Projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya.

Durada: 01-01-2022 al 31-12-2022 (12 mesos)

Participació: Entitat coordinadora

Pressupost: 31.120,00 €

Descripció: 

És sabut que el poble gitano pateix una enorme discriminació en l'àmbit educatiu, del gairebé milió de gitanes i gitanos que s'estima que viuen a Espanya (Ministeri de Sanitat. Serveis Socials i Igualtat, 2012), únicament un 1% ha aconseguit finalitzar estudis universitaris (Ministeri de Sanitat. Política Social i Igualtat, 2011), mentre que gairebé un 35% de la resta de la població posseeix estudis superiors (INE, 2017). Aquesta enorme bretxa educativa també s'observa durant l'educació obligatòria. Només el 30% de l'alumnat gitano obté el graduat d'educació secundària, quan el 60% de l'alumnat no gitano supera amb èxit aquesta etapa (Ministeri de Sanitat. Política Social i Igualtat, 2011; Ministeri de Sanitat. Serveis Socials i Igualtat, 2016) . Aquestes dades deixen clara la necessitat del projecte per pal·liar aquesta situació de desigualtat que viu el poble gitano.

 

Molts dels beneficiaris/es d'aquest projecte, seran persones que estan en processos de formació postobligatòria, molts de les quals, feia molts anys que no estudiaven ia més no tenen una tradició familiar acadèmica la qual cosa se'ls ha dificultat i els dificulta el èxit als seus estudis. A més, moltes d'aquestes persones són caps de família, cosa que implica que han de treballar per tirar endavant les seves famílies en termes econòmics. Per tot això, en tenen molts/es mancances acadèmiques, sobretot en català i anglès, llengües ambdues imprescindibles per a l'èxit tant formatiu com laboral d'aquestes persones.

 

A més, el projecte té previst treballar amb la població general per superar prejudicis i estereotips cap al Poble Gitano, ja que encara avui patim Antigitanisme (Generalitat de Catalunya, 2020)

Activitats:  

 • Activitat 1: Xerrades de referents gitanos/es a les escoles on hi ha alumnat gitano per motivar-los i eliminar prejudicis.

 • Activitat 2: Xerrades de referents gitanos a les universitats catalanes amb la intenció d'eliminar l'antigitanisme de les aules universitàries i promoure l'èxit del poble gitano a la universitat.

 • Activitat 3: Tutories d'orientació tant a persones que començaran els estudis post obligatoris com a persones que ja els estan cursant i necessiten aquest suport.

 • Activitat 4: Informació general i suport per a la matriculació als graus i sol·licitud d'ajuts/beques públiques per a estudiants.

 • Activitat 5: Suport i reforç als cursos que realitza el Pla Integral del Poble Gitano, concretament, el curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys i al curs per a l'obtenció del graduat escolar al barri de La Mina i Bon Pastor.

 • Activitat 6: Suport i reforç als gitanos/es que estan cursant actualment estudis posats obligatoris, és a dir, universitat, batxillerat i CFGM/CFGS.

Objectiu general:

Millorar la situació acadèmica i laboral del poble gitano a Catalunya.

Objectius específics:

 • Objectiu específic 1: Visibilitzar referents gitanos/es a les escoles on hi ha alumnat gitano per motivar-los i eliminar prejudicis.

 • Objectiu específic 2: Visibilitzar referents gitanos a les universitats catalanes amb la intenció d'eliminar l'antigitanisme de les aules universitàries i promoure l'èxit del poble gitano a la universitat.

 • Objectiu específic 3: Desenvolupar tutories d'orientació tant a persones que comencessin els estudis post obligatoris com a persones que ja els estan cursant i necessiten aquest suport.

 • Objectiu específic 4: Proporcionar informació general i suport per a la matriculació als graus i sol·licitud dajuts/beques públiques per a estudiants.

 • Objectiu específic 5: Donar suport i reforç als cursos que realitza el Pla Integral del Poble Gitano, concretament, el curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys i al curs per a l'obtenció del graduat escolar.

 • Objectiu específic 6: Donar suport i reforç als gitanos/es que estan cursant actualment estudis post obligatoris, és a dir, universitat, batxillerat i CFGM/CFGS.

RomExit 22. Cap a l'excel·lència acadèmica del Poble Gitano.

Departament de Drets Socials (Generalitat de Catalunya) Subvencions a entitats per a programes d'interès general, a càrrec de l'assignació tributària del 0,7 de l'IRPF, de l'àmbit de polítiques socials (Convocatòria 2022)

Línia de subvenció: H Poble gitano.

Acció subvencionable: H2 Accions dinserció sociolaboral i educativa dirigides a la població gitana

 

Durada: 01-01-2022 al 31-12-2022 (12 mesos)

 

Participació: Entitat coordinadora

 

Pressupost: 25.431,10 €

Descripció:      

Donades les dades preocupants a l'àmbit d'educació i el poble gitano, l'acció subvencionable pretén treballar en el marc del Pla Integral del Poble Gitano 2017-2020 utilitzant les Actuacions Educatives d'Èxit, que són les actuacions que estan recolzades per les investigacions científiques i que donen els millors resultats. Per això, es treballarà en aquest projecte en la Formació de Familiars i l'extensió del temps d'aprenentatge, ja que sabem que aquest tipus de formació no només millora les competències acadèmiques dels que s'estan formant, sinó que, a més, tenen un efecte multiplicador a la comunitat.

 

D'una banda, es realitzaran cursos específics, com ara un curs per preparar l'examen per a l'obtenció del certificat de nivell C1 de català. un curs per preparar l'examen per obtenir el certificat de nivell B2 d'anglès, entre d'altres.

 

Com que moltes de les persones beneficiàries del projecte són persones que han superat l'accés a la universitat per a majors de 25, són persones que, entre el treball, la família i la universitat tenen una disponibilitat horària força difícil, per això, les classes es portaran a terme en els horaris que els i les beneficiàries se'ls vagi millor. Per l'experiència en altres tipus de formacions i suport que ja hem realitzat amb ells, sabem que el millor horari per aquestes persones és de 20h a 22h o de 21h a 23h.

 

A més, en aquest projecte es continuaran realitzant les accions de suport per als i les universitàries gitanos/es, per als estudiants del curs d'accés a la universitat del Pla Integral del Poble Gitano i per als estudiants del curs per a l'obtenció del graduat escolar . Per això, el coordinador/a crearà i gestionarà una borsa de voluntaris/es que es realitzaran aquest reforç perquè aquests cursos tinguin el màxim èxit possible.

Activitats:  

 • Activitat 1: Cursos específics per millorar competències claus (anglès, català, matemàtiques…)

 • Activitat 2: Suport a l'accés a la universitat.

 • Activitat 3: Suport per a lobtenció del graduat.

 • Activitat 4: Suport als universitaris/es. 

Objectiu general:

Millorar la situació acadèmica i laboral del poble gitano a Catalunya.

Objectius específics:

 • Objectiu específic 1: Millorar el nivell de català i anglès dels beneficiaris del projecte.

 • Objectiu específic 2: Aconseguir que els estudiants gitanos/es universitaris acabin el seu any acadèmic amb èxit.

 • Objectiu específic 3: Aconseguir que els alumnes del curs daccés a la universitat per a majors de 25 i 45 superin amb èxit la prova.

 • Objectiu específic 4: Aconseguir que els alumnes del curs per obtenir el graduat escolar aconsegueixin el certificat.

ReferentsRoma22. Assegurant l'èxit del Poble Gitano i millorant la imatge social de la comunitat gitana.

Ajuntament de Barcelona

Convocatòria general subvencions 2022

Àmbit temàtic: X Promoció de la perspectiva intercultural.


Programa: Accions per promoure la perspectiva intercultural.

Durada: 01-01-2022 al 31-12-2022 (12 mesos)

Participació: Entitat coordinadora

Pressupost: 22.000,00€

Descripció: 

El projecte “ReferentsRoma22” abordarà dues qüestions fonamentals per a la comunitat gitana a l'actualitat: el seu èxit educatiu i social, alhora que la millora de la seva imatge social.
 
Donades les dades preocupants a l'àmbit d'educació i el poble gitano, l'acció subvencionable pretén treballar en el marc de les Actuacions Educatives d'Èxit, que són les actuacions recolzades per les investigacions científiques i que donen els millors resultats. Per això, es treballarà en aquest projecte sota la Formació de Familiars i l'Extensió del temps d'aprenentatge, ja que sabem que aquest tipus de formació no només millora les competències acadèmiques de les persones que s'estan formant, sinó que, a més, tenen un efecte multiplicador a tota la comunitat. A més, es faran servir les tecnologies de la informació per fer més atractives les activitats per a les persones destinatàries, així com per arribar a la societat catalana en general, ia la població de Barcelona, ​​en particular.

Pel que fa a les seves activitats, el projecte comptarà amb referents gitanos i gitanes que estan participant en processos formatius d'èxit, així com altres persones gitanes de vàlua reconeguda. Aquests i aquestes referents seran entrevistats (vídeos i/o podcasts) compartint el contingut a totes les nostres plataformes. A més, visitaran diferents centres, organitzacions i altres espais de la ciutat, així com participaran a jornades, actes i conferències, perquè en coneguin la història i poder millorar la imatge social de la comunitat gitana. El projecte ReferentsRoma22 entén que l'educació és una de les millors fórmules per combatre la discriminació i les desigualtats i, tenint en compte la força dels mitjans de comunicació avui dia, l'abordatge de totes dues temàtiques aconseguirà resultats molt positius i despertarà interès dins determinats segments de la població.

Activitats:  

 • Activitat 1: Grups de reforç acadèmic i psicosocial a estudiants gitanos i gitanes que cursen estudis postobligatoris (activitat fonamentada a les Actuacions Educatives d'Èxit de Formació de familiars i extensió del temps d'aprenentatge).

 • Activitat 2: Vídeos de referents gitanos i gitanes.

 • Activitat 3: Podcast amb referents gitanos i gitanes.

 • Activitat 4: Actes, jornades i visites de referents gitanos i gitanes a centres socioeducatius i/o altres espais públics i/o privats de la ciutat de Barcelona.

Objectius generals:    

 

 • Objectiu general 1: Contribuir a l'èxit educatiu i social del poble gitano, especialment al de les persones gitanes que cursen estudis postobligatoris i les seves famílies, així com el de les seves comunitats.

 • Objectiu general 2:Millorar la imatge social del poble gitano a Catalunya i Barcelona mitjançant la creació de vídeos de referents i podcasts.

Exit4YoungRoma. Assegurant l'èxit dels nens i les nenes i joves gitanos i gitanes.

Ajuntament de Barcelona

Convocatòria general subvencions 2022

Àmbit temàtic: Educació i Cultura

Programa: Generar oportunitats educatives d'aprenentatge reduint desigualtats i fomentant la cohesió social, especialment, més enllà de l'escola i el temps de tarda

 

Durada: 01-01-2022 al 31-12-2022 (12 mesos)

 

Participació: Entitat coordinadora

 

Pressupost: 19.700,00 €

Descripció:      

El projecte Exit4YoungRoma22 abordarà dues qüestions fonamentals per a la comunitat gitana a l'actualitat: l'èxit educatiu i social dels nens i nenes i joves gitanos i gitanes, alhora que la millora les seves oportunitats educatives i socials.

Activitats:  

 • Activitat 1: Grups de reforç acadèmic i psicosocial a nens i nenes i joves gitanos i gitanes que cursen estudis obligatoris, com ara primària, ESO, o programes de garantia juvenil, entre d'altres (activitat fonamentada a les Actuacions Educatives d'Èxit d'extensió del temps d'aprenentatge ).

 • Activitat 2:Sortides culturals per a nens i nenes i joves gitanos i gitanes que cursen estudis obligatoris.

 

Objectius generals: 

 • Objectiu general 1: Contribuir a l'èxit educatiu i social dels nens i les nenes i joves gitanos i gitanes, així com el de les seves comunitats.

 • Objectiu general 2: Millorar les oportunitats educatives i socials dels nens i les nenes i joves gitanos i gitanes, així com de les seves comunitats, generant noves oportunitats educatives d'aprenentatge, reduint desigualtats i fomentant la cohesió social.

It4All. Projecte de desenvolupament comunitari per millorar les competències digitals i lluitar contra lexclusió social.

Fundació Bancària “La Caixa”

Convocatòria 2020 a Catalunya


Durada: 01-04-2021 al 30-11-2022 (20 mesos)

Participació: Entitat coordinadora

Pressupost: 34.040,00 €

Descripció: 

El projecte IT4ALL pretén millorar les competències digitals dels grups més vulnerables, per lluitar contra l'exclusió social i millorar-ne el desenvolupament personal i social. IT4ALL està alineat amb la missió de CampusRom, a la feina en defensa dels drets humans i per l'educació dels grups desafavorits, com el Poble Gitano o la població immigrant, per millorar la seva situació educativa, laboral i inclusió social. Incloent-hi la formació TIC amb grups interactius.

Activitats:  

 • Activitat 1: Selecció de 16 formadors/es de grups vulnerables (població gitana, comunitat àrab-musulmana, llatinoamericana i africana)

 • Activitat 2: Reunions de treball amb la xarxa IT4ALL per dissenyar la formació.

 • Activitat 3: Formació intercultural en competències digitals als formadors/es de la Xarxa IT4ALL.

 • Activitat 4: Creació i reutilització de continguts i materials per a la formació intercultural en competències digitals.

 • Activitat 5: Adquisició del material necessari per a la formació en competències digitals als formadors/es de la Xarxa IT4ALL.

 • Activitat 6: "Constitució de 4 equips interculturals de formadors/es de la Xarxa IT4ALL als territoris:

  • E1: Verneda-San Martín (BCN) // E2: Bon Pastor-Nou Barris (BCN) // E3: Gràcia-Sants-Montjuic (BCN) // E4: Sant Roc-La Mina (Badalona-Sant Adrià del Besòs) )

 • Activitat 7: Selecció de 160 persones als territoris, membres dels grups vulnerables (10 persones x 16 formadors/es).

 • Activitat 8: Formació intercultural en competències digitals als territoris.

 • Activitat 9: Reunions de treball mensuals entre els socis del projecte i/o la xarxa de formadors/es IT4ALL.

 • Activitat 10: Elaboració dun vídeo del projecte.

 • Activitat 11:Organització de la conferència final del projecte.

Objectius:    

 

Objectiu general:

Millorar les competències digitals de grups vulnerables per lluitar contra l'exclusió social, fomentar la interculturalitat i la cohesió social i promoure un desenvolupament socioeducatiu integral.

Objectiusespecífics:

 • Objectiu específic 1: Crear una xarxa intercultural de 16 formadors/es en competències digitals (Xarxa IT4ALL) en 5 mesos.

 • Objectiu específic 2: Dissenyar una formació intercultural en competències digitals a partir de les necessitats dels grups vulnerables destinataris en tres mesos.

 • Objectiu específic 3: Desenvolupar 4 formacions interculturals en competències digitals adreçades a 160 persones de grups vulnerables a 7 territoris de la província de Barcelona en 5 mesos.

 • Objectiu específic 4: Coordinar, gestionar i difondre totes les activitats i resultats del projecte IT4ALL durant 12 mesos.

Clic aquí per veure el vídeo de les fites aconseguides fins al moment. Continuem treballant!!

EducaRom. Dones gitanes que lideren projectes de reforç social i educatiu per fomentar lèxit de la infància i la joventut gitana.

Fundació Bancària “La Caixa”

Durada: 01-06-2022 al 31-12-2022 (20 mesos)

 

Participació: Entitat coordinadora

 

Pressupost: 36.820,00€

Descripció:      

Tot i els nombrosos esforços polítics i socials, la situació del Poble Gitano a Espanya continua sent molt alarmant, especialment per a la infància, la joventut i les dones gitanes:

 • * només 2 de cada 10 nens/es gitanos/es finalitza amb èxit l'ESO;

 • * el 80% dels joves gitanos/es espanyols/es ni estudia ni treballa;

 • * només un 1% de la població gitana adulta té estudis universitaris (davant del 35% de la resta de la població).

Totes aquestes dades s'agreugen encara més en el cas de les dones gitanes, que pateixen l'anomenada triple discriminació: com a dones, com a gitanes i perquè sovint no han pogut tenir accés a una educació de qualitat, per la qual cosa pateixen privació econòmica severa i exclusió social (pobresa).

En aquest sentit, el projecte EducaRom estarà destinat a millorar la situació d‟aquests tres col·lectius del Poble Gitano: la infància, la joventut i les dones.

El projecte seguirà les 4 mateixes àrees de ciutats espanyoles fortament excloses: Saragossa (Barri de la Magdalena), Barcelona (Barri del Bon Pastor), Sant Adrià del Besòs (Barri de la Mina) i Cambrils.

Activitats:  

 • Activitat 1: Grups de reforç educatiu i social per a nens/es i joves gitanos/es.

 • Activitat 2:Visites culturals i educatives.

 • Activitat 3: Grup de dones gitanes.

 

Objectiu general:

Millorar la situació educativa i social de la infància i la joventut gitana, a través de la participació activa i l'apoderament de les dones gitanes.

Objectius específics:

 • Objectiu específic 1: Augmentar lèxit i la participació social i educativa de dones gitanes que tenen dificultats socioeducatives i/o pateixen alguna situació dexclusió i/o desigualtat.

 • Objectiu específic 2: Augmentar l'èxit social i educatiu a l'educació obligatòria i/o postobligatòria de la infància i la joventut gitana que tenen dificultats socioeducatives i/o pateixen alguna situació d'exclusió i/o desigualtat.

 • Objectiuespecífic 3: Millorar la situació i la imatge social del Poble Gitano, especialment de la infància, la joventut i les dones gitanes, a través del seu èxit a l'educació obligatòria i/o postobligatòria.

bottom of page