top of page
Transparència

Estat de comptes, balanços econòmics i memòria d'activitats
de la Xarxa Gitana Universitària des dels seus inicis.

Planes y documentos importantes

Plan de diversidad (basado en la Ley 19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació)

Plan de voluntariado

Child Protection Policy 2020 (EC)

Transparència: Balanç Econòmic

Balanç Econòmic

Balanç Econòmic 2021

BalanceEconómico_2022.jpg

Estat Comptes

Transparència: Estat Comptes

estat Comptes
2021

IngresosGastos_CR_2022.jpg

Memòria Activitats

Transparència: Memòria Activitats

memòria
activitats

2020

preview-memoria-2020.jpg
Descarrega't les Memòries d'Activitats de CampusRom
bottom of page